SVERIGES KONSTFÖRENINGAR>> Konstföreningsportalen>> Distriktet Östergötland >> Nyhet: Konstföreningsportalen upphör. Läs mer.
Konsthistoriska Klubben i Linköping
startsidan : galleri : dokument


Kontakta oss

För ytterligare information kontakta ordförande Eva Flogell, eva.flogell@liu.se

 Anslagstavlan

Nytt nummer av Konstvetaren!

 

Ladda ner Konstvetaren 2011 genom att klicka på länken nedan.

http://www.konstforeningar.se/doc/kkl.pdf (PDF-fil, 36 MB)

 

 

Dokumentarkiv

Sortera: Alfabetiskt Kronologiskt

Bli medlem

För att bli medlem i klubben krävs 30 poäng i konstvetenskap eller motsvarande kunskaper som förvärvats genom deltagande konsthistoriska studiecirklar eller på annat sätt.Våra medlemsförmåner:

Årsavgiften är 250 kr för enskild och 350 kr för par
För den får man
• Möjlighet att umgås och engagera sig tillsammans med andra konstintresserade och få tillgång till en omfattande programverksamhet
• Gratis inträde till föreläsningar som ordnas i egen regi
• Skriften Konstvetaren som kommer ut 1 gång/år
• Delta i klubbens resor och utflykter med kvalificerad guidning till självkostnadspris
• Inbjudan till klubbaftnar After Work med miniföredrag och klubbsamvaro
Konstföreningen är medlem i
Sidan uppdaterades: 2014-09-10
Sidan är en del av Konstföreningsportalen som ligger under SVERIGES KONSTFÖRENINGARS webbplats.