SVERIGES KONSTFÖRENINGAR>> Konstföreningsportalen>> Distriktet Jämtland >> Nyhet: Konstföreningsportalen upphör. Läs mer.
Östersunds Konstklubb
startsidan : galleri : dokument


Kontakta oss

Kontakt med föreningen ske enklast genom någon i styrelsen:

Sture Espwall, ordförande, 070-657 50 23

Lennart Köpsén, vice ordförande, 070-696 79 90

Gudrun Ros, sekreterare, 070-589 58 05

Britta Olsson, kassör 070-253 19 79Anslagstavlan

Information om pågående och kommande aktiviteter ges på den egna hemsidan!

Se vår egen konstsamling på den egna hemsidan! Här berättar vi mer om klubben, syftet och litet om historien. Välkommen till www.osdkonstklubb.com.

Du kan också följa oss på Facebook: https://www.facebook.com/osdkonstklubb 

Om konstföreningenÖstersunds Konstklubb är en anrik konstklubb. Klubben bildades redan 1944. Klubbens syfte är att inom Östersund med omnejd verka för att sprida intresset för god konst, särskilt nutida konst, och skapa kontakt med konstintresserade. Detta skall framförallt ske genom att arrangera utställningar, anordna föredrag, studieverksamhet och dylikt, samt göra inköp för utlottning.

Klubben arrangerar fyra utställningar per år. Dessa visas i Ahlbergshallen i Östersund.

Kommande utställning:

  • 25 januari–9 februari: NUG
  • 8–23 mars: Östersunds Konstklubb sjuttio år – retrospektiv utställning
  • 6–21 september: Erland, Inga och Anna Brand
  • 18 oktober–2 november: Ej fastställd

Östersunds Konstklubb har genom åren förvärat ett stort antal konstverk i samband med arrangerade utställningar. Klubbens konstsamling är deponerad hos Östersunds kommun som hängt verken i kommunens lokaler, skolor, förvaltningsbyggnader osv. Samlingen kan ses på klubbens hemsida www.osdkonstklubb.com  Bli medlem

Medlemsavgifter: - Vuxen 100 Kr. Medlemsskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift till klubbens bankgiro 5609-2596Våra medlemsförmåner:
  1. Medlemsskapet medger deltagande i konstlotterier förutom våra glada höst- och vårfester och rabatt vid konstköp i samband med föreningens utställningar. Dessutom ger Svenssons Ramar i Östersund 10 % rabatt på inramningar.Konstföreningen är medlem i
Sidan uppdaterades: 2014-01-13
Sidan är en del av Konstföreningsportalen som ligger under SVERIGES KONSTFÖRENINGARS webbplats.